მერის პირველი მოადგილე

თამაზ ალიბეგაშვილი

სამუშაო გამოცდილება  

12/2017 - დღემდე მერის პირველი მოადგილე
09/2015-12/2017 წ.წ. აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“ - ექსპერტ-ბუღალტერი
09/2015-12/2019 წ.წ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი (ბიზნეს პროცესების მართვის 1C)
08/2017- 12/2017 წ.წ  შპს „ბმ“ სოლუშენი ფინანსური მენეჯერი
04/2015-09/2015 წ.წ  შპს „Directs Solution“ 1C სისტემის ქსელის ოპერატორი 

 

განათლება

2012 - 2016 წ.წ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი - ბაკალავრიატი
2016 - 2018 წ.წ  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტი - მაგისტრატურა
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (GFPAA); (ACCA) - მართველობითი აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება, F2, F3 დონე,

 

სწავლებები

07/2012 წ. მენეჯმენტი, PR ტექნოლოგიები და მარკეტინგი CIESR (კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი)
07/2013 წ. ადგილობრივი თვითმართველობები - CIESR(კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი)
2014 წ. საბიუჯეტო პროცესის მონიტორინგი - ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისი“ 


საკონტაქტო:

+995 551 988 484
tazoalibegashvili@gmail.com