ადმინისტრაციული სამსახური

კობის ადმინისტრაციული ერთეული

+995 511 153 339 გივი ჩქარეული

გუდაურის ადმინისტრაციული ერთეული

ირაკლი ქირიკაშვილი +995 593 007 772

გორისციხის ადმინისტრაციული ერთეული

ლარისა ხოსიშვილი +995 595 718 600

სიონის ადმინისტრაციული ერთეული

 

ქეთევან მაისურაძე +995 599 88 08 86

სნოს ადმინისტრაციული ერთეული

გია ბულაშვილი +995 577 416 043

დაბა სტეფანწმინდა

ავთანდილ კაზალიკაშვილი +995 577 600 917