ადმინისტრაციული სამსახური

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ხელმძღვანელი - გიორგი ავსაჯანიშვილი

ნომერი - 577 95 05 82

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ხელმძღვანელი - ლევან გელაძე

ნომერი - 577 07 63 29

არქიტექტურული - სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური

ხელმძღვანელი - ზურა ხუციშვილი

ნომერი - 599 62 30 09

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ხელმძღვანელი - ვაჟა ჩქარეული

ნომერი - 599 90 16 26

შესყიდვების სამსახური

ხელმძღვანელი - ხათუნა გომიაშვილი

ნომერი - 577 07 63 35

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახური

ხელმძღვანელი - ჯემალ სუჯაშვილი

ნომერი - 591 276 333

შიდა აუდიტის სამსახური

ხელმძღვანელი - მურმან საბანაძე

ნომერი - 599 72 13 58

საბიუჯეტო დაგეგმვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება

ხელმძღვანელი - ვასილ კურკუმული

ნომერი - 599 90 25 27

ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

ლელა წამალაიძე     591180155    leliko83@yahoo.com

ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი

ნინო გელაძე    577076035    n.geladze17@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

ნუნუ ქუშაშვილი    595902528    qushashvilinunu@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

ნონა ჩაბაკაური    595903400    chabakaurinona@gmail.com

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

მაია ხუციშვილი    577953139    khutsishvili.m41@gmail.com