ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიამ ევრო 5 სტანდარტის 2 ნაგავმზიდი შეიძინა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიამ ევრო 5 სტანდარტის 2 ნაგავმზიდი შეიძინა.

სპეცტექნიკა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოქალაქეთა კომუნალური მომსახურების ხარისხს. უზრუნველყოფს მყარი ნარჩენების დროულ გატანას ადმინისტრაციული ერთეულებიდან.

ნაგავმზიდები კეთილმოწყობის სამსახურს გადაეცა. ადგილზე იმყოფებოდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერი ბაკურ ავსაჯანიშვილი.