პეტიცია

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პეტიცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების მუნიციპალური თავშესაფრის მოწყობის შესახებ