სოფელ ყანობის მიმართულებით, მდინარე თერგზე სახიდე გადასასვლელის ალტერნატიული მდებარეობის დადგენა, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების და კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვა.

გამოქვეყნების თარიღი: 10 May, 2017
დასრულების თარიღი: 15 May, 2017
შემსყიდველი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.05.2017 13:49
წინადადებების მიღება იწყება10.05.2017 00:06
წინადადებების მიღება მთავრდება15.05.2017 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება10`000.00 GEL
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოსდღგ-ს გათვალისწინებით
შესყიდვის კატეგორია71300000-საინჟინრო მომსახურებები
კლასიფიკატორის კოდები 
  •  71300000 - საინჟინრო მომსახურებები
     
მოწოდების ვადახელშეკრულების გაფორმებიდან 20 სამუშაო დღე
დამატებითი ინფორმაცია 
See link
გააზიარე