ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

 მერიაში დასაქმებული თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება

გააზიარე