შესყიდვების სამსახური

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შესყიდვების დაგეგმვას, შესყიდვებთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი პროცედურების დაცვას, ტენდერების გამოცხადებას, ხელშეკრულებების შემუშავებას და შესყიდვების შესახებ ანგარიშების მომზადებას.

 

სამსახურის სტრუქტურაფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში 

შესყიდვების სამსახურის უფროსი

 

ხათუნა გომიაშვილი 

მობ: 595 90 25 75

 

შესყიდვების დაგეგმვისა და ადინისტრირების   უფროსი სპეციალისტი

ნინო ხუციშვილი - მობ: 599801830

შესყიდვების დაგეგმვისა და ადინისტრირების   უფროსი სპეციალისტი

ოლიკო კვირჭიშვილი - მობ: 598 47 59 90

 

    გააზიარე