სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეთა  პირველად  სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას,  სამხედრო სამსახურისათვის  მომზადებას და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას.

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

 

ლეო გელაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 557 65 30 03

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

ხათუნა ჩოფიკაშვილი - მობ: 577 60 43 15

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

ციცია დავითაშვილი -  მობ: 577 77 33 96

 

გააზიარე