ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ კონკურსის საშუალებით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის (შემდგომში - დოკუმენტაცია) შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა.

გამოქვეყნების თარიღი: 8 April, 2019
დასრულების თარიღი: 5 May, 2019
შესყიდვის ტიპიკონკურსი(CNT)
განცხადების ნომერიCNT190000036
შესყიდვის სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შემსყიდველი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი08.04.2019 13:50
წინადადებების მიღება იწყება03.05.2019 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება08.05.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება738`000.00 GEL
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოსდღგ-ს გარეშე
შესყიდვის კატეგორია71400000-მომსახურება ურბანული დაგეგმარებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის სფეროში
კლასიფიკატორის კოდები 
  •  71400000 - მომსახურება ურბანული დაგეგმარებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის სფეროში
მოწოდების ვადახელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვე
See link
გააზიარე