ახალი ამბები

16 ნოემბერი 2020

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციის საჯარო განხილვა

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციის საჯარო განხილვა

06 ნოემბერი 2020

დაბა სტეფანწმინდის განაშენიანების გეგმის განხილვა

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან არსებული შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის (UWSCG)“ დაკვეთით ხორციელდება

05 ოქტომბერი 2020

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციის საჯარო განხილვა

დაბა სტეფანწმინდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის (განაშენიანების გეგმის) კონცეფციის საჯარო განხილვა

 

24 სექტემბერი 2020

COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებული პოსტერები სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის

   გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადდა COVID-19-ის პრევენციასთან დაკავშირებული პოსტერები, რომ

23 სექტემბერი 2020

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცის დაგეგმარების გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

იხილეთ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და მასში შემავალი თემების სივრცის დაგეგმარების გეგმების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიშის დასკვნა: 

11 სექტემბერი 2020

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად განისაზღვრული ადგილები

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.09.2020 -ის N 19 განკარგულება - 2020 წლის 31 ოქტომბერს გასამართ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით ყაზბეგის მუნიციპ