მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება ახორციელებს:

   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას და რეგისტრაციას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან დაკავშირებით, რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების პრივატიზებასა და სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით.


განყოფილება ექვემდებარება ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურს.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი

 

მანანა მირაქიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

    მობ: 595 90 32 50

 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

  • თინათინ სუჯაშვილი - მობ: 577 60 46 60

 

გააზიარე