მშენებლობის ნებართვა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ( განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის გარდა) სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების ( ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე, აქტის გამოცემის ( მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვებთან დაკავშირებით კონსულტაციისათვის  შეგიძლიათ მიმართოთ  სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახურის უფროსს:  ჯემალ სუჯაშვილი - მობ: 591 27 63 33.

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახური

გააზიარე