ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

 

ნ.გ

ტელ.: 

ელ ფოსტა: 

 

 

გააზიარე