ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგები

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

2019

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019 წლის 15 აპრილს  გამოცხადდა 2  დახურული კონკურსი

  ვაკანსია : ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსისა და  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის ვაკანტურ პოზიციებზე

  • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსის პოზიციაზე შემოვიდა 5 განაცხადი
  • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური უფროსის პოზიციაზე - 10 განაცხადი

  კონკურსი გამოცხადდა ჩაშლილად საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილების „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი“-ს 23 -ე მუხლის "ბ"ქვეპუნქტის შესაბამისად.

 

 

    ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019 წლის  02 ივლისს  გამოცხადდა   დახურული კონკურსი შესყიდვების დაგეგმვისა და ადმინისტრირების განყოფილების უფროსის პოზიციაზე

განაცხადის რაოდენობა - 5 .

  კონკურსი გამოცხადდა ჩაშლილად საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილების „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი“-ს 23 -ე მუხლის "ბ"ქვეპუნქტის შესაბამისად.

 

გააზიარე