ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

განხორციელებული შესყიდვები

2019 წლის 1 იანვრიდან 30 აპრილის ჩათვლით განხორციელებული შესყიდევები და გაფორმებული ხელშეკრულებები -  2019 წლის 1 იანვრიდან 30 აპრილის ჩათვლით გაფორმებულია 38 ხელშეკრულება, აქედან 22 ხელშეკრულება გაფორმდა მომსახურებაზე, 10 ხელშეკურება  საქონლის შესყიდვაზე და 6 ხელშეკრულება სამუშაოებზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე