ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვას, სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას და ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე ინსპექტირებას.

 სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება

 

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

ვაჟა ჩქარეული

საკონტაქტო ინფორმაცია 

მობ: 599 90 16 26 

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი

გიორგი შერმადინი - მობ: 577 13 20 71

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

ნინო ჩოფიკაშვილი - მობ: 558-11-39-01

 

 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი

მანანა მირაქიშვილი - მობ: 595 90 32 50

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

თინათინ სუჯაშვილი - მობ: 577 60 46 60

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი

გიორგი ჩქარეული - მობ: 555 55 17 22

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში

გიორგი ლაღაძიშვილი - მობ: 591 23 78 93

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

მარიამ ხაიკაშვილი - მობ: 555 17 47 57

გააზიარე