ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვარის დადგენილება №1 საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 01 დადგენილება 01/18/2018 01/23/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება 02/10/2017 02/13/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვარის დადგენილება №2, საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ 02 დადგენილება 01/18/2018 01/25/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 02 დადგენილება 02/10/2017 02/13/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ 03 დადგენილება 01/18/2018 01/23/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვალის დადგენილება №3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ 03 დადგენილება 02/28/2019 03/06/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 03 დადგენილება 02/20/2017 02/24/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციის და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის დადგენილება №4 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციის და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ 04 დადგენილება 03/28/2019 03/29/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 04 დადგენილება 03/28/2017 03/29/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 05 დადგენილება 02/21/2018 02/23/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 05 დადგენილება 03/28/2017 03/29/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 06 დადგენილება 05/31/2017 06/02/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 07 დადგენილება 06/14/2017 06/16/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2019 წლის 28 თებერვლის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 07 დადგენილება 04/24/2019 05/01/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის დადგენილება №8 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 08 დადგენილება 03/30/2018 04/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 იანვრის დადგენილება №1 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1 დადგენილება 01/31/2019 01/31/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №10 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 10 დადგენილება 04/30/2018 05/07/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 11 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №12 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 12 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №13 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 13 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 14 დადგენილება 12/30/2015 01/01/2016 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 14 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №15 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 15 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 16 დადგენილება 12/19/2017 12/21/2017 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №16 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 16 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №17 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 17 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №18 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ 18 დადგენილება 04/30/2018 05/04/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №19 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 19 დადგენილება 04/30/2018 05/07/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვალის დადგენილება №2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 2 დადგენილება 02/28/2019 03/05/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის დადგენილება №20 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ 20 დადგენილება 04/30/2018 05/07/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 21 დადგენილება 12/21/2016 12/29/2016 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისი დადგენილება №22 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 22 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი და დროშა) დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 აგვისტოს დადგენილება №23 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი და დროშა) დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 08/31/2010 09/17/2010 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №23 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №24 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 24 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №26 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 26 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №27 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 27 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 03 ოქტომბერს N27 განკარგულებით 27 განკარგულება 10/03/2018 10/03/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №28 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 28 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №29 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 29 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №30 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 30 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის №18 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №31 ,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის №18 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 31 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №33 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების, გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების დაზუსტების და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილების წესი, კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლებით მიღებული სახსრების ნაწილში დამტკიცების შესახებ. 33 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის დადგენილება №34 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ 34 დადგენილება 06/29/2018 07/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკებრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 ივლისის დადგენილება №35 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკებრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 აპრილის №9 დადგენილების არარა ადმინისტრაციულ აქტად აღიარების შესახებ 35 დადგენილება 07/06/2018 07/12/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტისა და მითითების ფორმის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილება №37 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის შემოწმების აქტისა და მითითების ფორმის დამტკიცების შესახებ 37 დადგენილება 07/27/2018 08/06/2018 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბერის დადგენილება №39 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 39 დადგენილება 12/18/2018 01/01/2019 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N899 22.04.2019 სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის ფორმირების სამუშაოების განხორციელების გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისგან გათავისუფლების შესახებ 899 განკარგულება 04/22/2019 04/22/2019 საქართველოს მთავრობა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-354 ბრძანება 04/25/2019 04/25/2019 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ბრძანება გუდაურში შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-379 ბრძანება 05/02/2019 05/02/2019 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო