ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

1 ივნისი, 2020

სკრინინგის განცხადება - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, შპს „ტრანზიტ ინდასტრი დეველოპმენტის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

ლიცენზიის გამცემი ორგანო: შპს „ტრანზიტ ინდასტრი დეველოპმენტ“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გააზიარე