არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების შესაბამისობის ზედამხედველობას საპროექტო-ნორმატიულ და სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან, არქიტექტურულ -სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას, გარე რეკლამის განთავსების, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესების, გარე ვაჭრობის, კეთილმოწყობის წესებისა და გარე იერსახის, მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის, მიწათსარგებლობისა და მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესების დაცვაზე კონტროლს .

 

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

 

ს/გ

საკონტაქტო ინფორმაცია
მობ:  

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედახედველობისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა უფროსი სპეციალისტი

ხათუნა ქუშაშვილი - მობ : 577 60 42 25

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედახედველობის უფროსი სპეციალისტი

ზურაბ ხუციშვილი - მობ: 558 12 14 41

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედახედველობის უფროსი სპეციალისტი

მამუკა ხუციშვილი - მობ: 574 88 77 45

 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედახედველობის უმცროსი სპეციალისტი

მარიამ გუჯეჯიანი - მობ: 595 51 33 76

 

გააზიარე