ცხელი ხაზი : +995 577 95 31 39

აპარატის საშტატო ნუსხა

  • საკრებულოს აპარატის უფროსი
  • მთავარი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
  • მთავარი სპეციალისტი კომისიებთან ურთიერთობისა და ორგანიზაციულ  საკითხებში
  • მთავარი სპეციალისტი მაჟორიტარებთან ურთიერთობის საკითხებში

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

გააზიარე