ცხელი ხაზი : +995 577 95 31 39

ადგილობრივ თვითმმართველობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა

 

    ადგილობრივი თვითმმართველობა არის თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

გააზიარე