რეკლამის ხარჯები

2017-2018 წლებში  სარეკლამო ხარჯები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს არ ჰქონია.

Share page